• Επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου:

  Ξενόγλωσσο Βιβλιοπωλείο
  Γερασίμου Μαρκορά 45
  49100 Κέρκυρα
   
 • Τηλεπικοινωνία

  Τηλέφωνο +30 26610 23923
  Φαξ           +30 26610 27187

   
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία

  info@xenoglosso.com.gr

   
 • Online φόρμα επικοινωνίας